ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

 

پوسترهای رویکرد آنالیز دستگاهی

ساعت ارائه

نام مقاله

ارائه دهنده

ردیف

15:00 14:00

بهینه سازی اندازه گیری سیانید کل و سیانید درگیر با روش تقطیر در نمونه های زیست محیطی-9010C(خاک-آب)

مرضیه مرادیان

1

15:00 14:00

تعیین عناصر ناچیز با استفاده از تست دی تی زون

رحمان سلطان پور

وحید محمدی

2

15:00 14:00

اهمیت آنالیز آزمایشگاهی و مطالعات میکروسکوپی میکروفاسیس سنگ مخزنهای کربناته در اکتشاف مواد هیدروکربنی

عفت مشهدی، حمید میرزای

3

15:00 14:00

مروری بر کاربردی ترین روشهای اندازه گیری ایزوتوپ اکسیژن موجود در ترکیبات فسفاته در مطالعات زمین شناسی

مهرداد شفاهی

4

15:00 14:00

سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزوری کمپلکس های مولیبدن از باز شیف های سه دندانه

مریم حسینی سعیدرعیتی

اکبر قائمی

5

15:00 14:00

آنالیز شکستگی های مغزه های مخازن کربناته بوسیله ی ابزار

 DMT Core Scan

مهران عشق ترکی  جواد خوشرویان

6

15:00 14:00

بررسی نقش pH و Eh در توزیع و آزادسازی فسفر در رسوبات سطحی حوزۀ جنوبی دریای خزر

لیلا نیازی، حسن نصراله زاده ساروی،

محمدجواد چایچی، شعبان نجف پور

7

15:00 14:00

بررسی توزیع اشکال مختلف فسفر در رسوبات سطحی حوزۀ جنوبی دریای خزر با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی

UV-Vis

لیلا نیازی،محمد جواد چایچی،حسن نصرالله زاده ساروی،شعبان نجف پور،رحیمه رحمتی

8

15:00 14:00

ریزطیف نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال، رهیافتی در شناخت تکامل سیستم های گرمابی؛ مثالی از سیستم های مس پورفیری در ایران

مرتضی عین علی، رونالد بکر

9

15:00 14:00

شناسایی نوع کانی‌های رسی با استفاده از اندازه گیری آزمایشگاهی ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) در سکانس های ماسه شیلی سازند شوریجه

محمدعلی سرپرنده- گلناز جوزانی کهن- فریدون سحابی

10

15:00 14:00

توصیف و کاربرد روش اسپکترومتری رامان در پترولوژی

اکرم سبزیان علیرضا پیامنی

11

15:00 14:00

ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن در منطقه هشتپر طوالش  با استفاده از آنالیز دستگاه راک ایوال

 

پرویز گنجی فرد

 افشین شهام

آرین ولایتی

12

 

 

تاریخ درج : چهارشنبه 23 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 1148
آخرين تاريخ بازديد :31 شهريور 1397  0:6
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :