ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
ICP-OES

آزمایشگاه ها

تهران سازمان زمین شناسی

خانم ابوالحسنی

92/11/30

12-9       
ICP Mass

آزمایشگاه ها

کرج سازمان زمین شناسی

خانم ویسه و آقای سمیعی

 

 

 

92/11/30

 

12-9  

 SEM

آزمایشگاه ها

کرج سازمان زمین شناسی

آقای اژدرپور-خانم دکتر مقدم

 92/11/28

16-12  

 اتمیک فلورسانس

آزمایشگاه ها

تهران سازمان زمین شناسی

خانم نوشین بهروش

92/11/30

16-12  

 XRD

آزمایشگاه ها

کرج سازمان زمین شناسی

خانم لیلا جابرانصاری

 92/11/27

12-9  

 XRF

آزمایشگاه ها

تهران سازمان زمین شناسی

خانم نیره امیری

 92/11/30

12-9  
جذب اتمی

آزمایشگاه ها

تهران سازمان زمین شناسی

آقای مقیمی

 92/11/30

12-9  

تاریخ درج : شنبه 5 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 1831
آخرين تاريخ بازديد :25 شهريور 1397  15:39
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :